Solar Eligible Farmer’s List | सोलार पंप योजना जिल्ह्यानुसार सर्व पात्र लाभार्थी यादी 3

Solar Eligible Farmer’s List | सोलार पंप योजना जिल्ह्यानुसार सर्व पात्र लाभार्थी यादी

जिल्ह्यानुसार पात्र लाभार्थी यादी डाऊनलोड करण्यासाठी आपल्या जिल्ह्या समोरील डाऊनलोड या पर्यायावर क्लिक करा. (Solar Eligible Farmer’s)

जिल्ह्यानुसार पात्र लाभार्थी यादी डाऊनलोड करण्यासाठी आपल्या जिल्ह्या समोरील डाऊनलोड या पर्यायावर क्लिक करा. (Solar Eligible Farmer’s)

जिल्हा निहाय यादी खालीलप्रमाणे

अ.क्र.जिल्ह्याचे नाव डाउनलोड
अहमदनगर डाउनलोड
अकोला डाउनलोड
अमरावती डाउनलोड
संभाजीनगर (औरंगाबाद) डाउनलोड
बीड डाउनलोड
भंडारा डाउनलोड
बुलढाणा डाउनलोड
चंद्रपूर डाउनलोड
धुळे डाउनलोड
१०गडचिरोली डाउनलोड
११गोंदिया डाउनलोड
१२हिंगोली डाउनलोड
१३जळगाव डाउनलोड
१४जालना डाउनलोड
१५कोल्हापूर डाउनलोड
१६लातूर डाउनलोड
१७नागपूर डाउनलोड
१८नांदेड डाउनलोड
१९नंदुरबार डाउनलोड
२०नाशिक डाउनलोड
२१धाराशिव (उस्मानाबाद) डाउनलोड
२२पालघर डाउनलोड
२३परभणी डाउनलोड
२४पुणे डाउनलोड
२५रायगड डाउनलोड
२६रत्नागिरी डाउनलोड
२७सांगली डाउनलोड
२८सातारा डाउनलोड
२९सिंधुदुर्ग डाउनलोड
३०सोलापूर डाउनलोड
३१ठाणे डाउनलोड
३२वर्धा डाउनलोड
३३वाशिम डाउनलोड
३४यवतमाळ डाउनलोड
जिल्हा निहाय यादी

2 thoughts on “Solar Eligible Farmer’s List | सोलार पंप योजना जिल्ह्यानुसार सर्व पात्र लाभार्थी यादी 3”

Leave a Comment

Close