Animal husbandry update

प्रतिदिन पाच ते सात लिटर दूध देणाऱ्या देवणी ,लाल कंधारी, गवळाऊ व डांगी गाई तसेच मुर्रा व जाफराबादी आशा सुधारित जातीच्या म्हशी वाटप करण्यात येणार आहे वाटप करावयाची दुधा जनावरे एक ते दोन महिन्यापूर्वी व दुसऱ्या तिसऱ्या वेताला असावीत