50,000 अनुदान नवीन यादी जाहीर, लवकर करा हे काम

50000 Anudan List: शेतकरी बाधावांनो, कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकर्‍यांना राज्य शासनाने ५० हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन पर अनुदान (50000 Protsahan Anudan) जाहीर केलते, सदर योजनेच्या अंमलबजावणीस मान्यता देण्यासाठी दिनांक २९ जुलै २०२२ रोजी त्याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात आला होता.

50000 Anudan 3rd List: 50 हजार रूपये अनुदानाची यादी आली

पात्र लाभार्थ्यांची पहिली यादी १२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी जाहीर केली होती, १२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी ही यादी जाहीर झाल्यानंतर ज्या शेतकर्‍यांनी KYC केली होती, त्यांच्या बँक खात्यात दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी ५० हजार प्रोत्साहन अनुदान जमा सुद्धा करण्यात आले आहे. त्यानंतर उर्वरित शेतकर्‍यांची यादी कधी प्रसिद्ध होईल? याकडे सर्व शेतकर्‍यांचे लक्ष होते. शेवट 50 हजार रूपये प्रोत्साहन अनुदानाची नवीन यादी आली आहे.

याद्या पाहण्यासाठी तुम्ही जवळच्या सीएससी केंद्रात जाऊन पाहू शकता

50000 Anudan List मध्ये तुमचे नाव असेल तर हे काम लवकर करा

मित्रांनो, ५०,००० रुपये प्रोत्साहन अनुदानाची नवीन यादीही (50000 anudan 3rd list) सीएससी सेंटर वर पाहु शकता. आपल्या जवळील सीएससी सेंटरवरच जाऊन ही यादी पहावी. इतर कोणत्याही जिल्ह्याची तुमच्या जिल्ह्यात यादी तुम्हाला पाहता येणार नाही.

५०,००० हजार अनुदानाच्या दुसर्‍या यादीमध्ये जर {50000 anudan 3rd list} तुमचे नाव आले असेल, तर तुम्हाला लगेच आधार क्रमांकाच्या साहाय्याने तुमचे आधार प्रमाणीकरण करून घ्या लागणार आहे. आधार प्रमाणीकरण करण्यासाठी तुमच्या आधार क्रमांकाला मोबाईल क्रमांक लिंक असेल तर तुमच्या मोबाईल वर ओटीपी मिळवून तुम्ही केवायसी करू शकता. अन्यथा तुमचा अंगठा लावून तुम्हाला सदर केवायसी करावी लागणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे केवायसी केल्यानंतरच तुमच्या खात्यामध्ये 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम जमा केली जाणार आहे.

याद्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

50 हजार प्रोत्साहन अनुदान योजनेची पात्रता बघा

सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक ३० जून, २०१८ पर्यंत सर्व परतफेड केलेले असल्यास, सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक ३० जून, २०१९ पर्यंत पुर्णत: परतफेड केलेले असले, सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत पूर्णत: परतफेड केलेले असेल किंवा सन २०१७-१८. २०१८-१९ व २०१९-२० या तिन्ही वित्तीय वर्षात बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुषंगाने पीक कालावधीनूसार कर्ज परतफेडीचा देय दिनांक यापैकी जी नंतरची असेल त्या दिनांकापूर्वी कर्जाची पुर्णत: परतफेड (मुद्दल + व्याज) केलेली असेल तर अशा शेतकऱ्यांच त्यांनी सन २०१८-१९ अथवा सन २०१९-२० या वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर ५०,००० हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात दिलेली आहे.

सन २०१८-१९ अथवा सन २०१९-२० या वर्षात घेतलेल्या व त्याची सर्व परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम रु. ५० हजारापेक्षा कमी असेल तर, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन २०१८-१९ अथवा सन २०१९-२० या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रक्कमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

याद्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

तर शेतकरी बांधवांनो, अशाप्रकारे ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदानासाठी दुसर्‍या आणि तिसऱ्या याद्या आलेल्या आहेत. या यादीमध्ये जर तुमचे नाव असेल तर तुम्हाला सीएससी केंद्रात जाऊन तुमची आधार केवायसी करावी लागणार आहे आणि केवायसी झाल्यानंतर तुमच्या खात्यात हे पैसे जमा केले जातील.

1 thought on “50,000 अनुदान नवीन यादी जाहीर, लवकर करा हे काम”

Leave a Comment