DP Yojana

योजनेतील इतर तरतुदी – शेतकरी गट योजनेंतर्गत, ५० टक्के रक्कम शेतकरी किंवा शेतकरी गटांकडून जोडणी शुल्क आणि सुरक्षा निधीच्या स्वरूपात, 40 टक्के रक्कम राज्य सरकार अनुदान स्वरूपात उचलेल आणि 10 टक्के रक्कम संबंधित वितरण कंपनी उचलेल. योजनेत कनेक्शन देण्यासाठी साधारणपणे 25 KVA वितरण ट्रान्सफॉर्मर बसवला जाईल. शेतकरी गटाकडून अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 63 KVA च्या वितरण ट्रान्सफॉर्मरला परवानगी दिली जाईल

 

63 KVA पेक्षा जास्त क्षमतेचे वितरण ट्रान्सफॉर्मर बसवले जाणार नाहीत. ट्रान्सफॉर्मरमध्ये बिघाड झाल्यास तो बदलण्याचे कामही वितरण कंपनीकडून करण्यात येणार आहे. ट्रान्सफॉर्मरच्या बिघाडाची माहिती वितरण कंपनी युनिफाइड कॉल सेंटर 1912 वर देऊ शकते. एकाच व्यक्तीची दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी जमीन असल्यास, त्याला या योजनेंतर्गत सर्व ठिकाणी कनेक्शन देता येईल, परंतु एका शेतकऱ्याला एकाच सर्व्हे नंबरवर दोन कनेक्शन दिले जाणार नाहीत. योजनेंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी, शेतकऱ्याकडे यापूर्वी कोणतीही थकबाकी नसणे आवश्यक आहे.