Pik Vima 2022 पिक विमा साठी 62 कोटी 93 लाख रुपये निधी मंजूर

Pik Vima 2022 प्रधानमंत्री फसल पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार Crop Insurance पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई 100% करण्याची कार्यवाही करण्यात येत असून काही प्रकरणी पिक विमा नुकसान भरपाई अत्यंत कमी प्रमाणामध्ये परी गणित होत आहे. अशा प्रकरणांमध्ये लाभार्थी शेतकऱ्यांना विमेच्या परताव्यापोटी नुकसान भरपाई रक्कम 1000 रुपये पेक्षा कमी येत असल्यामुळे किमान रक्कम 1000 अदा करण्यासंदर्भात शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री फसल पिक विमा योजनेअंतर्गत पूरक अनुदान योजनेअंतर्गत प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी हंगाम 2021-22 साठी रुपये 62 97 895 एवढी रक्कम वितरित करण्याबाबत शासन निर्णय काढला आहे.

Pik Vima 2022 पिक विमा GR पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

शासन निर्णय

प्रधानमंत्री फसल पिक विमा योजनेअंतर्गत पूरक अनुदान या योजनेअंतर्गत कृषी आयुक्तालयाने दिनांक 17 1 2023 च्या पत्राद्वारे प्रस्तावित केल्यानुसार प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी हंगाम 2021 22 साठी स्तंभ क्रमांक सहा मध्ये एकूण रुपये 62 97 895 एवढी रक्कम वितरित करण्यास शासनाची मान्यता मिळालेली आहे

Leave a Comment