pm kisan news पी एम किसान 15वा हप्ता 2000 हजार रुपये बँक खात्यात जमा आपले नाव तपासा

pm kisan news प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजनेची 15 वी तारीख अपेक्षित आहे, ज्याच्या माध्यमातून 2,000 रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा केले जाईल. या योजनेच्या माध्यमातून, शेतकऱ्याला वर्षाला 6,000 रुपये मिळतात, ज्याचे पैसे तीन वेळा तीन तप्प्यांमध्ये जमा केले जातात. इतक्यात्र, हरवलेल्या दोन तप्प्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन 2,000 रुपये जमा होऊन, वर्षाला एकत्र 6,000 रुपये आपल्या खात्यात जमा होईल.

 

 यादीत नाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा

pm kisan installment list aadhaar प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या यादीत आपले नाव तपासण्याची आवश्यकता आहे, कारण त्यात खूप शेतकऱ्यांच्या नावे कमी झालेली आहेत. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनेच्या 15 व्या हप्त्याच्या रक्कमी प्राप्त करण्याच्या अधिकारासाठी, शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केलेली पाहिजे. सोडल्यास त्या शेतकऱ्यांकडून जमीन असल्याची आवश्यकता आहे. अगदीतरी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनेच्या 14 व्या हप्त्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोचली जाते. पीएम किसान सम्मान योजनेचा लाभ केलेल्या काही शेतकऱ्यांना त्यांच्या आधिकृत माहितीचा अद्यतन नसल्याने 15 व्या हप्त्याची रक्कम मिळू शकत नाही. pm kisan news

 

यादीत नाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा

 

pm kisan news पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्राप्त करण्यासाठी, ई-केवायसी केली पाहिजे आणि ती अनिवार्य आहे. जर आपल्याला ई-केवायसी केली नसेल तर आपल्याला पीएम किसान योजनेच्या रक्कमी मिळवायला हक्क नसेल. पीएम किसान योजनेच्या आधिकृत वेबसाइटवर भेट देऊन, आपला मोबाइल क्रमांक आणि आधार क्रमांक नोंदवून, आपल्याला ई-केवायची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी आहे. त्यापासून, सीएससी केंद्रावर जाऊनही शेतकरी या प्रक्रियेचा साधन करु शकतात.

2 thoughts on “pm kisan news पी एम किसान 15वा हप्ता 2000 हजार रुपये बँक खात्यात जमा आपले नाव तपासा”

  1. झाकण झुल्या 15 वां हप्ता ची अजून तारीख आली नाही, तू म्हणतोस पैसे आले, खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्या, या वेबसाईट ची तक्रार करणार आहे, मी.

    Reply

Leave a Comment