आरटीई प्रवेश 2022-23 आवश्यक कागदपत्रे RTE Admission Document list

आरटीई प्रवेश 2022-23 आवश्यक कागदपत्रे RTE Admission Document list

 • रहिवाशी प्रमाणपत्र वास्तव्याचा पुरावा
 • जन्माचा दाखला (जन्म दाखला)
 • आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असल्यास उत्पन्नाचा दाखला (एक लाखापेक्षा कमी
  उत्पन्न
  )
 • जातीचा दाखला – वंचित जात सवर्गातील असल्यास वडिलांचे व बालकाचे
  जात प्रमाणपत्र
 • दिव्यांग असल्यास – जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचे किमान 40% चे दिव्यांग
  प्रमाणपत्र