Soyabean Rate Today: कालचे सोयाबीन बाजार भाव पहा मोबाईलवर दि 20 नोव्हेंबर २०२३

Soyabean Rate Today: कालचे सोयाबीन बाजार भाव पहा मोबाईलवर दि 20 नोव्हेंबर २०२३

शेतमाल : सोयाबिन Soyabean Rate Today दर प्रती युनिट (रु.)

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/11/2023
येवलाक्विंटल117435051665056
लासलगाव – विंचूरक्विंटल912300051525000
जळगावक्विंटल10499550004995
शहादाक्विंटल178450151954872
बार्शीक्विंटल1350470051254850
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल12500051005050
पाचोराक्विंटल200490050414931
सिल्लोडक्विंटल83480051505000
कारंजाक्विंटल10500475051405005
श्रीगोंदाक्विंटल5470047004700
श्रीरामपूरक्विंटल14470050004800
मुदखेडक्विंटल10485050004900
मानोराक्विंटल837440052254955
मोर्शीक्विंटल1200480051004950
राहताक्विंटल26500051615100
सोलापूरलोकलक्विंटल303490051405080
अमरावतीलोकलक्विंटल14079500050855042
सांगलीलोकलक्विंटल170470052004950
अमळनेरलोकलक्विंटल60400046004600
मेहकरलोकलक्विंटल2550420051854900
ताडकळसनं. १क्विंटल499480151505000
लासलगाव – निफाडपांढराक्विंटल740250051765130
लातूरपिवळाक्विंटल24232490052005120
लातूर -मुरुडपिवळाक्विंटल180500051515100
धर्माबादपिवळाक्विंटल4210489050455000
जालनापिवळाक्विंटल7126470052505050
अकोलापिवळाक्विंटल3667410052705000
यवतमाळपिवळाक्विंटल1974490052505075
मालेगावपिवळाक्विंटल32485051755091
आर्वीपिवळाक्विंटल885410050504750
चिखलीपिवळाक्विंटल45480058005300
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल7848320052504050
अक्कलकोटपिवळाक्विंटल110490051755000
वाशीमपिवळाक्विंटल3000445050404800
वाशीम – अनसींगपिवळाक्विंटल600505054005250
भोकरपिवळाक्विंटल224470050054852
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल580490051005000
मुर्तीजापूरपिवळाक्विंटल3200475051055005
मलकापूरपिवळाक्विंटल850440051304850
दिग्रसपिवळाक्विंटल650484551555050
वणीपिवळाक्विंटल452465051304800
सावनेरपिवळाक्विंटल130460049594800
शेवगावपिवळाक्विंटल38485049004850
गेवराईपिवळाक्विंटल115420050204620
परतूरपिवळाक्विंटल46500051155100
मनवतपिवळाक्विंटल19485051715100
चांदूर बझारपिवळाक्विंटल703450051004780
वरोरापिवळाक्विंटल916300051254500
वरोरा-शेगावपिवळाक्विंटल150400050004700
वरोरा-खांबाडापिवळाक्विंटल298300049804500
नांदगावपिवळाक्विंटल28475051005050
तासगावपिवळाक्विंटल23486051605040
वैजापूर- शिऊरपिवळाक्विंटल13502050205020
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल500479151615050
किल्ले धारुरपिवळाक्विंटल109485050505025
औसापिवळाक्विंटल3911450151975137
निलंगापिवळाक्विंटल674500051195050
मुखेडपिवळाक्विंटल105515051755150
हिमायतनगरपिवळाक्विंटल147490051005000
कळंब (धाराशिव)पिवळाक्विंटल1557440051795051
उमरगापिवळाक्विंटल88460051005050
बसमतपिवळाक्विंटल897480051254962
पुर्णापिवळाक्विंटल2000495051255101
पालमपिवळाक्विंटल97510051005100
बार्शी – टाकळीपिवळाक्विंटल220490051005000
मंगरुळपीरपिवळाक्विंटल3089460052855100
मंगळूरपीर – शेलूबाजारपिवळाक्विंटल2537462551705000
सिंदखेड राजापिवळानग1587465051004950
घाटंजीपिवळाक्विंटल350485052504950
राजूरापिवळाक्विंटल393467049904875
भद्रावतीपिवळाक्विंटल19385046504250
कळमेश्वरपिवळाक्विंटल200450051004700
काटोलपिवळाक्विंटल650400050714550
आष्टी (वर्धा)पिवळाक्विंटल545460050404930
आष्टी- कारंजापिवळाक्विंटल834460051804875
सिंदीपिवळाक्विंटल290465050504720
सिंदी(सेलू)पिवळाक्विंटल2340475051204950
कळंब (यवतमाळ)पिवळाक्विंटल320470050504800
सोनपेठपिवळाक्विंटल173493150725001
बोरीपिवळाक्विंटल321490050505000

Leave a Comment