तलाठी भरती शैक्षणिक कागदपत्रे : Talathi Educational Certificate List

Talathi Educational Certificate List

Talathi Educational Certificate List

1) शाळा सोडल्याचा दाखला (10 वी, 12 वी, पदवी )

2) 10 वीचे मार्कशीट व बोर्ड सर्टिफिकेट

3) 12 वीचे मार्कशीट व बोर्ड सर्टिफिकेट

4) पदवी प्रमाणपत्र (Degree Certificate)

5) पोस्ट ग्रॅज्युएशन प्रमाणपत्र (केली असल्यास)

6) इतर शैक्षणिक कागदपत्रे (NSS,NCC, etc)

शैक्षणिक व्यतिरिक्त आवश्यक कागदपत्रे : Talathi Document Verification List

1) अधिवास प्रमाणपत्र (Domacile Certificate)

2) राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र (Nationality Certificate)

3) जातीचा दाखला (Caste Certificate)

4) नॉन क्रिमिलियर (Non Creamy Layer Certificate)

5) जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate)

6) EWS प्रमाणपत्र (आवश्यकतेनुसा)

7) महिला आरक्षण प्रमाणपत्र (फक्त महिलांना लागू असल्यास)

इतर आवश्यक कागदपत्रे : Other Important Talathi Document List

1) अपंग प्रमाणपत्र (Disability Certificate)

2) माजी सैनिक प्रमाणपत्र

3) खेळाडू प्रमाणपत्र (Sport Certificate)

4) प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र

5) आत्महत्याग्रस्त शेतकरी पाल्य प्रमाणपत्र

PDF डाऊनलोड करा

तलाठी भरती शैक्षणिक कागदपत्रे : Talathi Educational Certificate List