Tur Bajarbhav Today: आजचे तूर बाजारभाव 20/03/2024 सध्या तुरीला मिळतोय इतका भाव

Tur Bajarbhav Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज मार्केट मध्ये तुरीला काय भाव भेटला. आणि कोणत्या मार्केट मध्ये कसा भाव आहे, जाणून घ्या सविस्तर.

महाराष्ट्रातील अहमदनगर, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, जळगाव, शोलापूर, वाशिम, वर्धा या जिल्ह्यांतर्गत तुर दालाचा बाजारी दर आता उच्च आहे. आता तुर दाल बाजारी दरांमध्ये मोठा वेगळा वाढला आहे. त्यामुळे तुरच्या विक्रीचा किंमती आता ९३०० रुपये प्रति क्विंटल पर्यंत पोहोचला आहे.

आज जिल्ह्यात तुरचा उच्चतम दर अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगाव (बोधेगाव) येथे ९३०० रुपये प्रति क्विंटल आहे. त्यापैकी किमान दर जिल्ह्यात जळगाव जिल्ह्यातील चालीसगाव येथे ७००० रुपये प्रति क्विंटल आहे.

महाराष्ट्रातील किमान आणि उच्चतम दर:

  • किमान दर: जळगाव – चालीसगाव – ७००० रुपये प्रति क्विंटल
  • उच्चतम दर: अहमदनगर – शेवगाव (बोधेगाव) – ९३०० रुपये प्रति क्विंटल

तुर दालाच्या आत्मविश्वासाने त्याची किमत वाढली आहे. उत्पादकांची नाही, पण उद्यापासून संकेत आहे की तुरच्या विक्रीच्या दरात आणखी वाढ येऊ शकते.

जातजिल्हाभागमूल्य (प्रति क्विंटल)मूल्य (प्रति क्विंटल)मूल्य (प्रति क्विंटल)
तूर/लाल ग्राम)(साचा)महाराष्ट्रशेवगांव (बोधेगांव)रु ९,३०० / क्विंटलरु ९,३०० / क्विंटलरु ९,३०० / क्विंटल
तूर/लाल ग्राम)(साचा)महाराष्ट्रदार्यापूररु ८,५०० / क्विंटलरु १०,३२५ / क्विंटलरु ९,८५० / क्विंटल
तूर/लाल ग्राम)(साचा)महाराष्ट्रगंगापूररु ८,८०० / क्विंटलरु ९,२५० / क्विंटलरु ८,९६५ / क्विंटल
तूर/लाल ग्राम)(साचा)महाराष्ट्रगेवराईरु ७,२०० / क्विंटलरु ९,६९६ / क्विंटलरु ८,४०० / क्विंटल
(तूर/लाल ग्राम)(साचा)महाराष्ट्रचाळीसगावरु ७,००० / क्विंटलरु ९,४२१ / क्विंटलरु ९,२०० / क्विंटल
तूर/लाल ग्राम)(साचा)महाराष्ट्रबारशी (वैराग)रु ९,५४० / क्विंटलरु ९,५४० / क्विंटलरु ९,५४० / क्विंटल
तूर/लाल ग्राम)(साचा)महाराष्ट्रकरंजारु ८,९०० / क्विंटलरु १०,५२५ / क्विंटलरु ९,८०० / क्विंटल
तूर/लाल ग्राम)(साचा)महाराष्ट्ररिसोडरु ९,४५० / क्विंटलरु १०,३०० / क्विंटलरु ९,८२५ / क्विंटल
तूर/लाल ग्राम)(साचा)महाराष्ट्रसिंदीरु ८,३६५ / क्विंटल

Leave a Comment